Brněnec
Kontakt
Mikroregion Brněnec
Moravská Chrastová 77
tel. 461523810
brnenec@brnenec.cz

Mikroregion Brněnec

     Území mikroregionu leží na relativně zvlněném terénním reliéfu tvořeném množstvím kopců a vrchů Svitavské pahorkatiny v jeho východní části a podél východní hranice. Nadmořská výška území kolísá od cca 450 m.n.m.  (oblast Březovského lesa) po cca 520 – 540  m.n.m. (kopcovitý terén na území obcí Vítějeves a Bohuňov).

     Ze severovýchodu a východu území mikroregionu odvádí vodu řeka Svitava. Pramení v lesích na severozápad od Svitav v nadmořské výšce 455 metrů a směřuje od severu k jihu, kde na kótě 356 m n.m. opouští oblast Svitav, na tomto území do ní vtékají pravé přítoky -Vendolský potok, Radiměřský potok a levé přítoky Lačnovský potok, Hynčinský potok, Bělský potok a Zavadilka.  Území jako celek vyniká přírodními krásami, bohatostí lesů, které tvoří téměř 40 % z celkové plochy mikroregionu. Jde o mikroregion průmyslově zemědělský se zastoupením textilní výroby a strojírenství. Jsou zde dobré podmínky pro letní a zimní rekreaci a turistiku.

chrastavec

     Na území se nachází řada chráněných přírodních útvarů a kulturních památek. Jeskyně Čertovy díry s několika druhy netopýrů, v údolí Bělského potoka výletní místo Nová Amerika s lyžařským vlekem a řada dalších neméně zajímavých a atraktivních míst.

Integrovaný regionální informační systém
Regionální informační servis Pardubického kraje

RIS - mapový server

 
Tip týdne
Ubytování Česká republika Cestování Česká republika Královská města